Mintel Consulting

Mintel Consulting

ปรับข้อมูลเชิงลึกให้เหมาะสมตามความต้องการของคุณเพื่อช่วยคุณตัดสินใจทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เราอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยขจัดการคาดเดาต่าง ๆ ออกจากกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยไขข้อท้าทายทางธุรกิจ และยังช่วยคุณก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นพร้อมความมั่นใจ

 

ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับตามความต้องการเฉพาะ เพราะวิธีการแบบเดียวไม่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Mintel ที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจในการติดต่อผู้บริโภคเพื่อรับตอบโอกาสที่ดีที่สุดในการเติบโต ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูล นักวิจัยที่มีประสบการณ์ นักการตลาดชั้นนำ กูรูเทรนด์ของตลาด ผู้นำกระบวนการเรียนรู้ และนักสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้เกิดข้อมูลที่ลึกซึ้งเพียงพอที่จะช่วยคุณตัดสินใจด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

พวกเราเป็นผลสมการของนักคิดที่ผนวกตรรกะและความอยากรู้อยากเห็นเข้าด้วยกันโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจในแง่ธุรกิจ และความหลงใหลในการทำความเข้าใจผู้บริโภคได้พาพวกเรามาร่วมงานกัน

 

มุมมองสดใหม่ที่ได้รับการอ้างอิงจากข้อมูลที่แน่นและแม่นยำ

ลูกค้าของเราเลือกที่จะใช้บริการของเราเนื่องจากพวกเขาเข้าใจว่าเรามีการดำเนินงานอย่างไร: เรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีรากฐานมาจากการวิจัยเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Mintel มานาน ไม่มีที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์อื่นที่สามารถเรียกใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเท่าเราเพื่อตอบคำถามสำคัญที่ธุรกิจของคุณต้องเผชิญหน้าในวันนี้และอนาคต

 

ลูกค้าทุกรายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อมอบคำตอบและคำแนะนำที่คุณต้องการ โดยทั่วไปแล้วโครงการของเราครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้:

การแข่งขันและภูมิทัศน์ของตลาด
การระบุพื้นที่โอกาส
กลยุทธ์สู่นวัตกรรม
นวัตกรรมด้านรสชาติ
นวัตกรรมในการเคลม
การพัฒนาข้อเสนอ
การวิจัยผู้บริโภค
การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค
กรอบแนวโน้มและการมองการณ์ไกล
การจัดสรรงบประมาณ ตำแหน่งการแข่งขันและกลยุทธ์ในการใช้ข้อความ
การติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายงานข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mintel Consulting
ส่งแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อพูดคุยกับทีม Mintel Consulting ของเรา