บล็อก

Mintel รวมสรุปเทรนด์ความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายปี 2564

มีนาคม 16th, 2021 | ข่าว Mintel |

กุมภาพันธ์ 2564 – บริษัทวิจัยการตลาดระดับโลก มินเทล (Mintel) ได้ทำบทสรุปการตลาดผู้บริโภคเผยแพร่ เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภค 4 อย่างที่มีผลต่ออุตสาหกรรมความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายโลกในช่วงปี 2564 อันครอบคลุมไปถึงเรื่องการขับเคลื่อนชีวิตให้มีคุณภาพดีขึ้น คุณค่าและทัศนคติของผู้บริโภค เทคโนโลยีต่างๆ และสภาพแวดล้อมโดยรวม

  • จิตใจที่เลอค่า : แบรนด์ต่างๆ มีโอกาสที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ โดยเน้นไปในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการปกป้อง สร้างคุณค่า และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
  • คุณค่าความงามครั้งใหม่: เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้บริโภคเริ่มคำนึงถึงการใช้จ่ายมากขึ้น รวมไปถึง ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์และความต้องการความจำเป็นในการใช้งานผลิตภัณฑ์มากขึ้น คุณค่าของผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถวัดได้จากคุณภาพ ความสะดวกและผลลัพธ์มากกว่าจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายไป
  • ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย: กลยุทธ์ E-commerce ที่มีกำลังประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้แบรนด์ต่างๆ มีโอกาสในการสร้างกลยุทธ์การเชื่อมโยงการสื่อสารในแต่ละช่องทางให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน หรือที่เรียกว่า Omni Channel โดยมีการผลักดันขอบเขต เพื่อดึงดูดลูกค้าและนำเสนอสิ่งใหม่ๆ บนโลกดิจิตอล
  • ความงามกับนิเวศวิวัฒนาการ: การออกมาจากการกักตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ของผู้บริโภคนั้น จะนำไปสู่การประเมินลำดับความสำคัญในการซื้อสินค้ามากขึ้น โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะคำนึงถึงผลกระทบจากการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ในภายภาคหน้านี้ ชารอน เคว็ก รองผู้อำนวยการของมินเทล ด้านความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายของโลก ได้ระบุถึงความสำคัญของเทรนด์เหล่านี้ที่ส่งอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ด้านความงามและผิวกายทั่วโลก รวมไปถึง ผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้า แบรนด์บริษัทต่างๆ และผู้บริโภคอีกด้วย

จิตใจที่เลอค่า

นับจากนี้เป็นต้นไป แบรนด์ที่มีกลยุทธ์ที่เน้นไปในเรื่องของการเสริมสวยด้านความงามในชีวิตประจำวัน อันเป็นแนวทางในการลดความเครียดและปรับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ให้เหมือนอยู่ในสภาวะปกติ จนมีผลสำเร็จนั้น จะเป็นแบรนด์ที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้เป็นระยะยาว ทั้งนี้ การเผยแพร่หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนนั้นจะช่วยสร้างความมั่นใจและดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ที่กำลังมองหาคำมั่น เพื่อที่จะกลับไปใช้บริการจากผู้ค้าปลีกอีกครั้ง แบรนด์ต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างกลยุทธ์มีพร้อมเน้นการตรวจสอบและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับอนาคตของการมีสุขภาพที่ดีในการดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างรอบด้าน ซึ่งกลยุทธ์นี้ยังเหมาะสมสำหรับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกไปในตัว

คุณค่าความงามครั้งใหม่

ประสบการณ์จะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มหันมาให้ความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในการดำรงชีวิต แบรนด์ที่ต้องการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามาจับจ่ายซื้อขาย จำเป็นต้องมีการกำหนดการให้มูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ไปตามลักษณะความคิดของผู้บริโภค ที่เน้นไปในเรื่องของผลลัพธ์จากการซื้อผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงความสะดวกสบายจากการซื้อ ที่มาพร้อมกับคุณภาพที่ดี โดยการกำหนดมูลค่าสินค้านี้อาจจะต้องมองลึกไปกว่าราคาต้นทุนที่ใช้  ทั้งนี้ พฤติกรรมที่มีความยืดหยุ่นมากจะพบเจอได้มากขึ้น จากการซื้อขายข้ามหมวดหมู่ของผู้บริโภค ผู้ที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในตลาดจะต้องปรับตัวแบรนด์ และผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เพื่อลดต้นทุนในการหาลูกค้าและเพิ่มมูลค่าความสัมพันธ์กับผู้บริโภคในระยะยาว

ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

ใน 12 เดือนข้างหน้านี้ ความเชื่อมั่นที่เหล่าลูกค้ามีต่อแบรนด์สินค้าจะเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารดิจิตอลที่หลากหลาย ซับซ้อนและเป็นส่วนตัว โดยจะมุ่งเน้นไปในเรื่องความต้องการของไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคล แบรนด์ต่างๆ จะต้องพัฒนากลยุทธ์เพื่อผลักดันการค้าไปยังเว็บไซต์ของตนเองให้มากขึ้น เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่แท้จริงของแบรนด์ และยังสร้างความท้าทายของตลาดใหญ่ให้มีความโปร่งใสในด้านของการจัดการห่วงโซ่อุปทานนั่นเอง ภาควิชาชีพต่างๆ ก็ควรที่จะปรับปรุงและยกระดับการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถมอบประสบการณ์ความงามที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญได้ดี อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างปูพื้นฐานกลยุทธ์ Omni Channel ไปในตัว

ความงามกับนิเวศวิวัฒนาการ

แบรนด์ต่างๆ จะมีการร่วมมือและสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นด้วยกลยุทธ์ที่ยั่งยืนแท้จริงและมีผลระยะยาว เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากซื้อผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นโดยที่ไม่คำนึงถึงราคา ทั้งนี้ วิวัฒนาการด้านความสะอาดในขั้นต่อๆ ไปจะถูกสร้างขึ้นควบคู่กับจริยธรรม พร้อมกับการดำเนินการให้บริการที่มีความปลอดภัยเพื่อตอบสนองผู้บริโภคด้านความงาม และให้ความสำคัญในการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่เหมาะสม ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ในขณะที่ผู้บริโภคมีการย้ายเข้า-ออก ทั้งจากเมืองใหญ่และเล็ก ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับความสำคัญอีกเช่นกัน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง แบรนด์ต่างๆ ควรจะลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการค้นพบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดไปในตัว

เจน เฮนเดอร์สัน ประธานระดับโลก ด้านความงานและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย สรุปว่า

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการตอบคำถามที่ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรและทำไม มินเทล ความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ในความเป็นจริง เราได้ทำการคาดการณ์แนวโน้มของผู้บริโภคและตลาด ได้หล่อหลอมอุตสาหกรรมความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ ทั้งนี้ แบรนด์กว่า 3,000 แบรนด์ ได้มีการพัฒนากลยุทธ์ตามข้อมูลเชิงลึก ระยะเวลาการดำเนินงานและจากคำแนะนำของเรา ชื่อเสียงของเราจึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในวันนี้ เราก็ยังคงเป็นผู้นำในแวดวงบทสนทนาด้านพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่เสมอ

การนัดสัมภาษณ์กับทีมวิเคราะห์ทั่วโลกของ Mintel Trend สามารถติดต่อได้กับทาง Mintel Press Office กดดาว์นโหลดเพื่ออ่านบทวิเคราะห์สรุปเทรนด์ความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายทั่วโลกประจำปี 2564 ที่ต้องติดตามของมินเทลได้ฟรีที่นี่