เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกปี 2024 ของ Mintel

พฤศจิกายน 27th, 2023 | devs |

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่เกิดขึ้นใหม่และสิ่งที่จะขึ้นเกิดต่อไปในอนาคต และรวมถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม