เทรนด์ผู้บริโภคทั่วโลกปี 2024 ของ Mintel

พฤศจิกายน 27th, 2023 | devs |

ให้ความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่เกิดขึ้นใหม่และสิ่งที่จะขึ้นเกิดต่อไปในอนาคต และรวมถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและนวัตกรรม